Yukarı
Image Alt

Öğrenme Stilleri

Öğrenme Stillerimiz (öğrenci)

Bu çalışma sizlere anket uygulaması sonrasında bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Bu bilgilendirme çalışması kesin, net değiştirilemez öneriler değildir. Yapılan araştırmalarda bireylerin birden çok öğrenme stiline sahip olabildikleri gibi, hayatları boyunca bu stillerin değişebileceği de gözlemlenmiştir. Ancak şu zamanda ağırlıklı olarak hangi stilde olduğu ve buna uygun yönlendirmelerde bulunmakta sana yardımcı olabilir.

Yapılan araştırmalar, kendilerine tercih ettikleri öğrenme stiliyle öğretildiğinde öğrencilerin aşağıdaki davranışları gösterdiklerini belirtmektedir (Given, 1996):

a) Akademik başarıda istatistiksel olarak önemli oranda artış,

b) Ev ödevlerini tamamlamada daha çok içsel disiplin.

Görsel Öğrenme Stili

Görme duyularını ve okuma davranışlarını öğrenme sürecinde baskın bir şekilde kullanan öğrenme stilidir.
Öğrenme sürecinde görme duyunu baskın bir şekilde kullanıyorsun. Kitaptaki, renkler, tablolar, şekiller, çizgiler, yazım şekli senin için önemlidir. Düzenli, tertipli ve planlı olmaya bazen uyum sağlayamasan da senin için oldukça değerlidir. Güzel ve temiz giyinmek senin için oldukça özel bir durumdur. Bir konuyu hatırlamaya çalışırken, gözlerin sağ ve sol üst çapraza doğru kayabilir. Öğretmenin anlattıklarını not almaya çalışman, öğrenirken şekiller ve resimler kullanman, çalışırken renkli kalem ve kağıtları kullanmayı seviyorsun.

Verimli Çalışma ve Öğrenme Teknikleri

 • Ders çalışırken, farklı renk ve şekillerde kalem ve kağıtlar kullanabilirsin.
 • Ders çalışırken, not alma, altını çizme, anahtar sözcükler çıkarma, özet çıkarma çalışma stratejileri kullanabilirsin.
 • Ders çalışırken, atlas, harita, poster gibi ders materyallerini kullanabilirsin.
 • Planlı ve düzenli ders çalışman, ödevlerini biriktirmeden çalışman ve ders çalışma planlarını zaman zaman güncellemen öğrenme sürecine olumlu katkı sağlayacaktır.
 • Ders çalışmaya başlamadan önce, çalışma ortamının temiz, düzenli olması öğrenme sürecine katkısı olacaktır.
 • Zor soruları nasıl çözdüğünü ya da zor konuları nasıl öğrendiğini adım adım yazabilirsin.
 • Ders çalışmaya başlamadan önce, bütün konuların ana ve alt başlıklarına göz atabilirsin.
 • Hangi dersi nasıl çalışacağına ilişkin ders çalışmaya başlamadan önce düşünebilirsin. Önemli gördüğün notları, renkli bir kağıda yazarak görebileceğin yerlere yapıştırabilirsin.
 • Öğretmeni dinlerken notlar alabilirsin.
 • Öğrenecek olduğunu bir konuyla ilgili videolar izleyebilirsin.
 • Sınıfta öğretmenin kullandığı, grafik, resim ya da tabloları not alabilirsin.
 • Ders çalışırken tablolar, resimler ya da öğrenme kartları hazırlayabilirsin.
 • Bir konuyu nasıl öğrendiğin ya da bir problemi nasıl çözdüğün üzerine düşünebilirsin.

Kinestetik Öğrenme Stili

Dokunma duyusunun, uygulama ve deneyimleme davranışlarının öğrenme sürecinde baskın olduğu öğrenme stilidir.

Haraketli ve enerjik bir çocuk olarak tanımlanma ihtimalin var. Ders çalışırken sabit bir şekilde bir masada çalışma yerine; hareket ederken, gezinirken ya da uzanırken ders çalıştığın zamanlar olur. Konuşurken, ellerini, jest ve mimiklerini kullanabilirsin. Ders çalışırken planlı ve düzenli olmadığın konusunda eleştiri alma ihtimalin var. Ders sırasında, kalem, kağıt ya da başka bir materyalle oynuyor görünebilirsin.

Verimli Çalışma ve Öğrenme Teknikleri

 • “Deneyip yap” yöntemini sıkça kullanabilirsin. Bu yüzden, öğrendiğin herhangi bir konuyla ilgili uygulamayı hemen yapman gerekmektedir. Laboratuvar ortamlarındaki derslerde deney yapabilmen için öğretmeninle konuşabilirsin.
 • Ders çalışırken ara verdiğinde hareket etme ihtiyacını gidermeye çalışabilirsin. Fiziksel aktivite gerektiren ve aynı zamanda dinginlik veren sporlara yönelmen, derse odaklanmana da katkı sağlayabilir.
 • Ders çalışırken sıkıldığında, gezinerek çalışma, ayaktayken okuma yapma gibi yöntemleri kullanman öğrenmeni kolaylaştırıcı bir faktör olabilir.
 • Kendini planlı çalışabilme konusunda biraz zorlaman senin için yararlı olabilir.
 • Ders çalışırken, kalem, silgi gibi materyalleri çevirme, atıp tutma eylemlerde bazen bulunman, öğrenme sürecine zarar vermez. Teneffüs saatlerini sınıfta oturarak geçirme yerine dışarıda hareket ederek, oynayarak geçirebilirsin.
 • Derslerde arka taraflarda oturma yerine, ön taraflarda oturmalısın. Sınıfta tahtada örnek çözmek, örnek verme gibi konularda girişken olabilirsin.
 • Çalışma masanda, ders dışı materyallerin kaldırılması odaklanma ve öğrenme sürecini kolaylaştırabilir.
 • Çok renkli kalem ya da kağıt kullanma yerine daha sade materyalleri öncelikle kullanabilirsin.
 • Bir ders ya da konu ile ilgili konuşurken, ellerini, jestlerini kullanabilirsin. Sınıfta ayağı kalkarak konuşman, konuşma sırasında seni rahatlatabilir.

Öğrenme Stillerimiz (veli)

Bu çalışma öğrencilerimize anket uygulaması sonrasında bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Bu bilgilendirme çalışması kesin, net değiştirilemez bir yönerge değildir. Yapılan araştırmalarda bireylerin birden çok öğrenme stiline sahip olabildikleri gibi, hayatları boyunca bu stillerin değişebileceği de gözlemlenmiştir. Ancak şu zamanda çocuğumuzun ağırlıklı olarak hangi stilde olduğu ve buna uygun yönlendirmelerde bulunmakta çocuğumuzda olumlu etkiler yaratabilir.

Yapılan araştırmalar, kendilerine tercih ettikleri öğrenme stiliyle öğretildiğinde öğrencilerin aşağıdaki davranışları gösterdiklerini belirtmektedir (Given, 1996):

a) Akademik başarıda istatistiksel olarak önemli oranda artış,

b) Ev ödevlerini tamamlamada daha çok içsel disiplin.

c) Akademik başarıda istatistiksel olarak önemli oranda artış,

d) Sınıf içi davranışlarda ve disiplinde olumlu yönde gelime,

e) Ev ödevlerini tamamlamada daha çok içsel disiplin.

Görsel Öğrenme Stili

Görme duyularını ve okuma davranışlarını öğrenme sürecinde baskın bir şekilde kullanan öğrenme stilidir.
Çocuğunuz, öğrenme sürecinde görme duyusunu baskın bir şekilde kullanmaktadır. Kitaptaki, renkler, tablolar, şekiller, çizgiler, yazım şekli öğrenciniz için oldukça önemlidir. Düzenli, tertipli ve planlı olmaya bazen uyum sağlayamasa da çocuğunuz için oldukça değerlidir. Güzel giyinmek, düzenli olmak, farklı olmak kendisi için önemli olabilir. Çocuğunuz, bir konuyu hatırlamaya çalışırken, gözlerini sağ ve sol üst çapraza doğru kaydırması görsel stilin önemli bir göstergesidir. Çalışırken, notlar alması, işaretler kullanması, renkli kalem ve kağıtları bolca kullanması onun çok normal bir durumdur.

Verimli Çalışma ve Öğrenme Teknikleri

 • Çocuğunuzun çalışma odası ve masası olabildiğince temiz ve düzenli olması önemlidir.
 • Çocuğunuzun farklı renkte kalem, silgi, kağıt vb materyaller kullanımı destekleyin.
 • Çocuğunuzun ders sırasında kullanabilecek olduğu tablo, grafik ve şekil modellerini ara sıra çocuğunuzla paylaşın.
 • Öğrencilik zamanlarınızda kullandığınız farklı çalışma ve not alma stratejilerini çocuğunuzla paylaşın.
 • Atlas, harita, poster gibi görsel materyaller almasına izin verin. Bazen bu materyaller üzerinde karşılıklı konuşun.
 • Herhangi bir konu üzerinde konuşurken bir sıra takibi yapmaya çalışın.
 • Acil olmadığı sürece, çocuğunuzun ders çalışma planını bozacak faaliyetler yapmayın. Aile içi ya da aile dışı faaliyetleri planlarken çocuğunuzun ders çalışma planını dikkate alabilirsiniz.
 • Çocuğunuzun ders ve konularla ilgili bazen videolar ve animasyonlar izlemesine izin verebilirsiniz.
 • Çocuğunuzun önemli not, tablo ve şekilleri duvar ya da dolaplara asmalarına izin verebilirsiniz.
 • Aynı saatlerde yemek yeme, uyuma, gibi aile içi rutinleri devam ettirin.
 • Okul çantasının, kitaplarının, defterlerinin düzenini çok değiştirmeyin. Var olan düzeni eleştirmeden desteklemeye devam edin.
 • Bir problemi nasıl çözdüğü üzerine çocuğunuzun konuşmasını destekleyin.

İşitsel Öğrenme Stili

İşitme duyularını ve iletişim becerilerini öğrenme sürecinde baskın bir şekilde kullanan öğrenme stilidir.
Çocuğunuz, öğrenme sürecinde işitme duyusunu baskın bir şekilde kullanmaktadır. Ders çalışırken, sesli bir şekilde ya da mırıldanarak çalıştığı zamanlar olur. Aile ortamında, sınıf içinde ya da arkadaşlar arasında konuşkan olarak onu tanımlanma ihtimali oldukça yüksektir. Ders anlatırken, not almak yerine öncelikli olarak öğretmenin ne anlattığına, sesinin tonuna dikkat etmeye çalışır. Gürültülü aile, sınıf ve çalışma ortamından çok hoşlanmadığından, böyle bir ortamında çabuk yorulması ve rahatsız duruşu söz konusu olabilir. Gürültü ve kargaşa öğrenme sürecini olumsuz etkilemektedir. Bir konuyu başkalarıyla tartıştığında oldukça iyi öğrenir.

Verimli Çalışma ve Öğrenme Teknikleri

 • Çocuğunuzun öğrenme kalitesi, ses ve gürültülü ortamda olumsuz etkileneceğinden, çoğunuza sessiz bir çalışma ortamı düzenleyebilirsiniz.
 • Çocuğunuzla konuşurken, sesinizin tonu, rengi, vurgusu önemli olduğundan ses yönetiminizi iyi yapmanız gerekmektedir.
 • Çocuğunuzun sesli bir şekilde düşünmesini ya da sesli bir şekilde ders çalışmasını destekleyebilirsiniz.
 • Çocuğunuzu, arkadaşlarıyla ders çalışmasını destekleyin. Bunun için fırsatları sizler de oluşturabilirsiniz.
 • Çocuğunuzun öğrendiği ya da çalıştığı konuyu sizlere anlatmasını destekleyin.
 • Çocuğunuz bir konu hakkında sizinle konuşurken, ona sorular sorarak konu hakkında daha fazla konuşmasını sağlayabilirsiniz.
 • Çocuğunuz anlamadığı bir konuyu sessiz bir ortamda çalışıp size tekrardan anlatması için kendisine süre verebilirsiniz.
 • Aile içinde, öğrenme takımları oluşturarak çocuğunuza burada “öğrenme liderliği” görevi verebilirsiniz.
 • Çocuğunuz konuşurken, yüzünüzü ona dönüp, sözünü kesmeden onu dinleyebilirsiniz.
 • Çocuğunuz okuldan geldikten sonra, derste öğrendikleri ve öğrenemedikleri ile ilgili konuşmasını destekleyebilirsin
 • Çocuğunuzu çok konuşuyor diye eleştirmeyin.

Kaynak

Batıkent Yükseliş Koleji

Rehberlik Birimi